Blindien väliset potit, osa 1: BB:stä pelaaminen maksajana

Eikö tunnukin ihan siltä, kuin olisit viime aikoina päätynyt aiempaa useammin blindien välisiin taisteluihin? Jos näin on, olet luultavasti oikeassa.

Blindien väliset nokittelut ovat viime vuosina yleistyneet metapelin muututtua. Pelaajat avasivat ennen selvästi enemmän käsiä cutoffista ja napilta (noin 30% ja 60% käsistä), mutta nykyään kyseisten positioiden keskimääräiset avausfrekvenssit ovat pudonneet.

Siksi on välttämätöntä kehittää ymmärrystään blindien välisistä tilanteista, ja tämä artikkeli tulee auttamaan sinua nimenomaan siinä. Ensimmäisessä osassa käsittelemme BB:stä pelaamista preflop-maksajan roolissa.

Sukellamme kohta floppipelaamisen syvään päähän, ja käymme läpi sekä jatkolyöntiä että sökötystä vastaan pelaamista. Sen jälkeen perkaamme vielä pari esimerkkikättä. Aloitetaan kuitenkin ensimmäisestä kadusta…

Preflop-peli pähkinänkuoressa

En halua käsitellä tässä preflop-strategiaa liian syvällisesti, sillä se menisi jo tämänkertaisen aihealueemme ulkopuolelle. Tässä kuitenkin nopeasti perusasiat:

Kun olet BB:ssä ja kohtaat reissun SB:stä, sinulla on muutama mukava etu:

  • Pottikertoimesi ovat hyvät, koska sinulla on jo 1 iso blindi investoituna pottiin.
  • Pääset sulkemaan actionin (eli kukaan perästäsi ei voi enää korottaa).
  • Pääset pelaamaan loppukäden ajan positiosta.

Kaikki nämä kolme tekijää houkuttelevat puolustamaan BB:tä laajalla käsijoukolla, mikä taas tekee liian löysästi varastamisen SB:lle vaikeaksi.

Floppipeli

Floppipelaamisen ymmärtäminen on todennäköisesti postflop-pelaamisen tärkein aspekti.

Pidä mielessä, että vastustajasi on pakotettu pelaamaan ilman positiota korkealla stäkkien ja pottien suhteella – yksi vaikeimmista tilanteista no limit hold’emissa. Juuri siksi vastustajasi ei ole helppo kehittää toimivia strategioita, joita olisi vaikea eksploitata. Tätä kannattaa pyrkiä hyödyntämään kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Tarkastellaan seuraavaksi lähestymistapaa sekä jatkolyöntejä että sökötyksiä vastaan. Tulet todennäköisesti kohtaamaan enemmän ensinmainittuja, joten aloitetaan niistä.

Pelaaminen jatkolyöntiä vastaan

Koska molempien pelaajien ranget ovat leveät, equityt tulevat juoksemaan suhteellisen lähellä toisiaan useimmilla boardeilla. Toisin sanoen molempien pelaajien rangeilla on jotakuinkin 50 prosenttia pottiosuutta toisiaan vastaan. Se tarkoittaa, että teoriassa BB:n pitäisi puolustaa lähelle minimipuolustusfrekvenssillään, mikä taas määräytyy vastustajan lyöntikoon mukaan.


(Vasemmalla lyönnin koko prosentteina potista, oikealla minimipuolustusfrekvenssi.)

Jos käytät PokerSnowie-ohjelmaa, suosittelen sen hyödyntämistä näiden tilanteiden opiskelemiseen. Voit käydä läpi useita floppitilanteita ja vaihdella lyöntikokoja ja flopin tekstuureita, kunnes osaat rakentaa rangesi oikealla tavalla.

Pelaaminen sökötystä vastaan

Tämä tilanne on hyvin mielenkiintoinen, koska strategiasi pitäisi riippua vahvasti vastustajastasi.

Teoriassa sinun pitäisi lyödä vain 30-35 prosenttia ajasta polarisoidulla rangella. Tämä kannattaa ottaa lähestymistavaksi, mikäli luulet vastustajasi käyttävän teoreettisesti päteviä strategioita lyöntiä vastaan (eli tämä check-maksaa ja check-reissaa tarpeeksi ja balansoidusti).

Niin taitavia pelaajia kuitenkin harvemmin kohtaa käytännössä, mikä taas mahdollistaa eksploittaavien adjustointien tekemisen lisärahan voittamiseksi. Useimmat vastustajasi esimerkiksi luultavasti check-foldaavat aivan liian usein sökötettyään flopin, ja voit siten eksploitata heitä korkealla lyöntifrekvenssillä.

Nyt kun olemme käyneet läpi perusteet, sukeltakaamme kahteen esimerkkiin. Ensimmäisessä kädessä kohtaamme jatkolyönnin ja toisessa sökötyksen.

Esimerkki 1: Jatkolyöntiä vastaan

Yleisin kohtaamasi tekstuurityyppi tulee olemaan A-korkeat flopit, joten tutkaillaanpa tilannetta, jossa puolustautuminen on melko vaikeaa:

Online-käteispeli blindeilla $0.50/$1. 6-kätinen pöytä. $100 effektiiviset stäkit.

Hero:lla on BB:ssä kaksi korttia.
4 kippiä. SB reissaa $3:een. Hero maksaa.

Floppi ($6): As 9d 3c
SB lyö $2. Hero…?

Vastustajan käyttämä lyöntikoko laittaa Heron vaikeaan tilanteeseen, sillä tämän pitäisi jatkaa isolla osalla rangestaan välttyäkseen tulemasta SB:n yliajamaksi. Heron kuuluisi jatkaa tällaisella kuivalla boardilla monilla käsillä, jotka saattavat yllättää lukijan.

Heron pitää luonnollisesti jatkaa kaikilla ilmiselvillä käsillä, kuten kaikilla pareilla ja suoranvedoilla. Mutta saadakseen jatkofrekvenssinsä tarpeeksi korkeaksi Heron on myös käytettävä luovuutta ja jatkettava vähemmän intuitiivisesti selviltä tuntuvilla jatkokäsillä, kuten useamman takaovenvedon käsillä (8d5d, 7s4s, jne) ja takaoven värinvedoilla, jotka voivat osua myös toiseksi korkeimpaan pariin (Qc6c, Kd8d, jne).

Vedokkaammilla boardeilla luovuutta ei tarvitse käyttää jatkorangen suhteen yhtä paljon. Sinulla on yleensä jo valmiiksi tarpeeksi selviä jatkokäsiä, kuten vedot ja ylikortit.

Esimerkki 2: Sökötystä vastaan

Tarkastellaan seuraavaksi samaa boardia, mutta tällä kertaa SB sököttää ja voimme valita, panostammeko vai otammeko ilmaisen kortin.

Online-käteispeli blindeilla $0.50/$1. 6-kätinen pöytä. $100 effektiiviset stäkit.

Hero:lla on BB:ssä kaksi korttia.
4 kippiä. SB reissaa $3:een. Hero maksaa.

Floppi ($6): As 9d 3c
SB sököttää. Hero…?

Heron lähestymistapa tilanteeseen riippuu vahvasti SB:n strategiasta, joten jakakaamme tilanne kahteen alakategoriaan:

1. Kun SB pelaa melko optimaalisesti.

2. Kun SB pelaa epäoptimaalisesti.

Kun SB pelaa melko optimaalisesti

Tämä kokenut vastustaja tulee puolustamaan laajalla käsijoukolla ja reissaamaan aggressiivisesti. Tämän takia Heron pitäisi lyödä seuraavalla, polarisoituneella käsijoukolla:

  • Kädet, jotka voivat lyödä kolme katua valueta (AT ja paremmat)
  • Suoranvedot (54s, 52s, 42s).
  • Kädet, joilla ei ole juuri showdown-arvoa, mutta joilla on takaoven värinveto (Ts6s, Jd4d, jne)

Koska Heron range on niin polarisoitunut, tämän pitäisi käyttää lyöntikokoa puolikkaan potin ja potin väliltä.

Kun SB pelaa epäoptimaalisesti

Tämä vähemmän kokenut vastustaja tulee kippaamaan liian usein lyöntiä vastaan ja check-reissaa vain valuena. Tämä on pelaajatyyppi, jonka todennäköisimmin kohtaat tilanteessamme.

Heron kannattaa kehittää aggressiivinen lyöntistrategia tällaista pelaajaa vastaan. Heron pitäisi leventää valuerangeaan (ainakin A6+, ehkä jopa A2) ja sisällyttää lyöntirangeensa muutamia merge-lyöntejä käsillä, jotka kaipaavat suojelua (9x- ja 3x-kädet).

Mitä tulee bluffeihin, Heron pitäisi käyttää samoja käsiä kuin kokeneempaakin vastustajaa vastaan, mutta lisätä bluffien määrää. Mitä tiukempi vastustaja on, sitä aggressiivisempi Heron lyöntistrategia pitäisi olla.

Toisin sanoen: Anna palaa tällaista pelaajaa vastaan, mutta tarkkaile myös, miten vastustajasi reagoi aggressioosi. On mahdollista, että tämä havaitsee jossain vaiheessa strategiasi ja alkaa check-reissaamaan kevyesti.

Lopuksi

Blind vastaan blind -pelaaminen voi olla ärsyttävän hankalaa, jos pelaat vahvoja pelaajia vastaan, jotka osaavat laittaa sinut kaikenlaisiin spotteihin käyttäen balansoituja rangeja. Pyri aina tunnistamaan vastassa oleva pelaajatyyppi ja adjustoi strategiaasi tarvittavalla tavalla tämän peittoamiseksi!

Seuraavassa osassa käsittelemme BB-pelaamista limppaajaa vastaan blindien välisissä poteissa.


Upswing Labista
löydät 245 tuntia maailmanluokan opetusmateriaalia ja 259 eri aloituskäsitaulukkoa.

Teksti: Dan B (UpswingPoker)
Alkuperäinen artikkeli

Kaikki NLHE-käteispeliartikkelit