Blindien väliset potit, osa 3: SB:stä pelaaminen reissaajana

Kuten totesin tämän artikkelisarjan kahdessa ensimmäisessä osassa (osa 1, osa 2), blind vs. blind -taisteluihin joutuu nykyään paljon aiempaa useammin. Aina vain yleistyvissä tilanteissa on siten myös aiempaa enemmän rahaa voitettavana. Tässä artikkelissa keskitymme SB:stä pelaamiseen preflop-aggressorin roolissa. Käsittelemme alkuun nopeasti preflop-strategiaa, ja pureudumme sen jälkeen floppipelaamiseen astetta syvällisemmin.

Aloitetaanpa!

Preflop-strategia

Sinulla on kolme eri strategiavaihtoehtoa, kun potti tulee kipattuna sinulle pieneen blindiin:

  • Raise-only. Joko reissaat tai kippaat.

  • Mixed. Reissaat osalla käsistä, limppaat osalla ja kippaat loput.

  • Limp-only. Limppaat useimmilla käsillä ja kippaat loput.

Pienestä blindista limppaamista pidettiin ikuisuuksia epäoptimaalisena pelitapana. Apuohjelmien ja etenkin solverien kehittymisen sekä niiden mahdollistamien eksploittaamattomien preflop-strategioiden löytämisen myötä pokerinpelaajat ovat havainneet, että SB:stä limppaaminen on itse asiassa varsin iso osa optimaalista preflop-strategiaa.

Mixed-strategian käyttäminen on kuitenkin suositeltavaa vain tasolla $5/$10 ja siitä ylöspäin, sillä reikki on yksinkertaisesti liian korkea, jotta limppaaminen olisi kannattava vaihtoehto pienemmillä tasoilla. Miksaavan lähestymistavan käyttämisestä pienemmissä peleissä vaikuttaisi olevan myös hyvin vähän hyötyä.

Hyvään mixed-strategiaan SB:stä kuuluu noin 60 prosentilla käsistä pelaaminen (antettomissa peleissä). Voit vaihtoehtoisesti myös tehdä asioista yksinkertaisempia ja pelata raise-only -strategialla. Odotusarvoero eri strategioiden välillä on marginaalinen, joten et tule näkemään isoa pomppua winratessasi päivittämällä strategiaasi monimutkaisemmaksi.

Jos käytät raise-only -strategiaa, hyvä reissausrange on noin 40-45 prosenttia käsistä. Oheisessa kuvassa punaisella merkattu esimerkkirange sisältää noin 42 prosenttia käsistä:


Solverit ovat myös opettaneet pokerinpelaajille tärkeän oppitunnin antellisista peleistä: Niissä on parasta pelata vain limppejä ja kippejä sisältävällä strategialla. Se, miten löysästi sinun kuuluisi tarkkaan ottaen limpata riippuu kuolleen rahan määrästä potissa, mikä taas vaihtelee anten koon ja pöydän pelaajamäärän mukaan.

Mitä enemmän potissa on kuollutta rahaa, sitä enemmän käsiä haluat limpata. Joissain tilanteissa paras lähestymistapa on limpata jopa 95 prosenttia käsistä.

Flopin strategia reissattuasi SB:stä

Paras flopin jälkeinen strategia riippuu siitä, mitä preflop-strategiaa käytät. Koska monet tämän artikkelin lukijat eivät (vielä) pelaa tasoa $5/$10 tai isompaa, keskitymme nyt vain raise-only -strategialla SB:stä pelattuihin tilanteisiin.

Joudut pelaamaan näissä tilanteissa ilman positiota korkealla stäkin ja potin suhteella, mikä on yksi no limit hold'emin vaikeimmista skenaarioista. Siksi ei olekaan helppoa rakentaa päteviä, vaikeasti eksploitattavia rangeja.

Jatkolyöntistrategia

Jos laitat solveriin minkä tahansa SB vs. BB -tilanteen, näet, ettei sen strategioissa ole juuri mitään ilmiselvää punaista lankaa. Tämä indikoi sitä, miten haastavia nämä tilanteet tosiaan ovat.

Katsotaan esimerkiksi Piosolverin jatkolyöntistrategiaa flopilla Q♦ T♠ 8♦:

Pysyäkseen eksploittaamattomana Piosolver käyttää miksaavaa strategiaa kirjaimellisesti jokaisella rangen kädellä. Tämä ei ole kovin käytännöllistä meille kuolevaisille, joten yrittäkäämme hieman yksinkertaistaa solverin strategiaa.

Pätevä tapa yksinkertaistamiseen on käyttää polarisoitua jatkolyöntistrategiaa, joka sisältää:

  • Vahvat kädet, jotka voivat lyödä kolme katua valueta useimmilla runouteilla (J9, QQ, TT, 88, QT, AA, jne.)

  • Vedot, joilla semi-bluffata (värinvedot, KJ, Js7s, jne).

  • Jotkut vahvat takaoven vetoja sisältävät kädet, kuten A♦7x ja K♠6♠.


Kuten aina, on järkevää sököttää myös joitain vahvoja käsiä (kuten KQ) ja joitain vetoja (kuten Ad5d) suojellaksesi rangejasi eri runouteilla.

Tämä strategia näyttää seuraavanlaiselta:

Niille, jotka huolehtivat siitä, että tämä yksinkertaistettu strategia saattaisi olla liian eksploitattavissa: ei huolta! Strategian odotusarvo on 96 prosenttia solverin esittämän optimaalisen strategian odotusarvosta (optimaalisen strategian EV oli 33.2 ja yksinkertaistetun 31.85).

Strategia stab-lyöntejä vastaan

Stab tai ”stäbäys” on lyönti, jonka vastustaja tekee sökötettyäsi tälle preflop-reissaajana.

Koska sökötysrangemme on rakennettu intuitiivisesti toimivalla tavalla – se sisältää vain keskivahvoja käsiä, joitain vetoja ja todella heikkoja käsiä – sinulla on nyt edessäsi helppo ratkaisu kaikkia lyöntikokoja vastaaan.

Katso alta, miten intuitiivinen myös puolustautumisstrategia vastustajan 66 prosentin kokoista stab-lyöntiä vastaan on:

Ainoat kädet, jotka ottavat osumaa ovat huonoimmat pohjaparit, jotka kipataan ilman takaoven värinvetoa sekä A9, joka maksaa niin ikään vain takaoven värinvedolla.

Toinen huomioitava asia on check-raise -rangen totaalinen puuttuminen. Vaikka check-raise ei ole käytössä lainkaan, strategiamme säilytti silti valtaosan optimaalisen strategian EV:stä (96%)!

Loppukaneetti

On mahdollista käyttää monia erilaisia jatkolyöntistrategioita, kun olet reissannut tyhjään pottiin SB:stä. Mitä monimutkaisempi strategia on, sitä korkeamman odotusarvon se teoriassa generoi.

Monimutkaisten strategioiden ongelmana on se, että niiden toteuttaminen on hyvin vaikeaa. Jos mokaat toteutuksessa, häviät paljon enemmän odotusarvoa kuin mitä olisit saavuttanut täydellisesti pelaamalla. Tästä syystä sinun on löydettävä balanssi monimutkaisuuden ja käytännöllisyyden välille.
 

Teksti: Dan B (UpswingPoker)
Alkuperäinen artikkeli

Kaikki NLHE-käteispeliartikkelitUpswing Labista
löydät 245 tuntia maailmanluokan opetusmateriaalia ja 259 eri aloituskäsitaulukkoa.

Uudemmat ja aiemmat kolumnit
Kommentit